ÜRÜNLER

Yangın Hidrantları

Yangın Hidrantları, fabrika, depo, konut alanları, yeşil alan ve endüstriyel bölgeler gibi riskli alanlarda, yangın durumunda yetkililerin su ihtiyaçlarını karşılamaları ve yangına hızlı tepki verebilmeleri için tasarlanmıştır. Hidrantlar, tek çıkışa sahip döküm gövde, vana mekanizması ve bu mekanizmaya kontrol eden milden oluşmaktadır. Hidrantın kafası saat yönüne döndürüldüğü taktirde mil, klapeyi aşağı yönüne itmekte ve vanayı kapatmaktadır. Tersi bir durumda ise klape akış yönünde hareket ederek hidrantı oransal bir şekilde açmaktadır. Yeraltı Yangın Hidrantları, daha iyi gövde sızdırmazlığı ve düşük ağırlık için yekpare gövdeden üretilmektedir. Ayrıca gövde üzerine monte edilen otomatik drenaj vanası hidrantı donma tehlikesinden korur. Doğuş Yangın Hidrantları, GG25 ve GGG40 – 40.3 – 50 malzemelerden üretilebilmektedir.

 • Giriş Çapı : DN 80 - 100 FLANŞLI
 • Çıkış Çapı : TS 2821 / 1a - TS EN 14339
 • Bağlantılar : TS 12258
 • Basınç : PN 10 - 16
 • Flanş Standardı : ISO 7005/2 - EN 1092/2

Sulama ağızları zemininin üstünde olan hidranttır. Hidrant vanayı kumanda eden mil, otomatik boşaltma vazifesi gören yaylı tahliye sibobu, ana gövdeyi oluşturan döküm parçalar ve hortum bağlantı rekorlarından meydana gelmiştir. Hidrant anahtarı yardımıyla mil kumanda edilerek açma-kapama işlemi gerçekleştirilir. Mil saat ibresi tersi yönünde çevrildiğinde hareket borusu aşağı doğru hareket eder. Böylece gövde içinde bulunan sibop parçaları aşağı doğru hareket eder ve su akışı sağlanmış olur. Mil saat ibresi yönünde çevrildiğinde ise hidrant kapanmış olur. Ayrıca yaylı tahliye sibobu (otomatik direnaj sistemi) hidrant kullanılırken otomatik olarak kapanır ve hidrant kapatıldığında açılarak gövde içerisindeki suyu tahliye eder. Böylelikle gövde içerisinde donarak genleşen suyun gövdeye zarar vermesi önlenmiş olur.

Teknik Özellikler

 • Anma çapı flanş bağlantıları : DN80-DN100 / TS EN 1092-2
 • Anma Basıncı : PN-16
 • Su Alma Çıkış Çapı : 50 mm / 65 mm
 • Çalışma Sıcaklığı : -10 ⁰C, … , +80 ⁰C
 • Hidrant Anahtarı : TS3798
 • Ökçe (flanşlı dirsek) : DIN 28538

Yer Üstü Hidrantların Modelleri

 • Model No: 80023, 145cm, DN80
 • Model No: 80024, 175cm, DN80
 • Model No: 80025, 145cm, DN100
 • Model No: 80026, 175cm, DN100

Yer Üstü Hidrantların Parça Tanımları ve Malzemeleri

 • Alt Gövde / GG-25
 • Tahliye Sibobu / Brass
 • Ara Gövde-1 / GG-25
 • Ara Gövde-2 / GG-25
 • Rekor Kapağı / Alüminyum - Pirinç
 • Rekor / Alüminyum - Pirinç
 • Üst Gövde / GG-25
 • Hareket Mili Yatağı / Pirinç
 • Açma-Kapama Diski / GG-25
 • Klape / GG-25
 • Klape Sızdırmazlık Contası / EPDM
 • Klape Flanşı / Pirinç
 • U-port / GG-25
 • İletim Borusu / Galvanizli Boru
 • T Somun / Pirinç
 • Mil / X20Cr13

GENEL

Yangınla mücadele söndürme araçlarının görünür ve bulunabilir olması ana kuraldır. Yerüstü yangın hidrantları, yer altı yangın musluklarının çeşitli sebeplerle görüne bilirlik özelliklerinin kaybolması problemini ortadan kaldırmıştır. Yangının, tesislerin özelliklerine bağlı olarak gelişme gösterdiği bir gerçekse de esas olan yangına anında müdahale etme süresidir. Yerüstü yangın hidrantları buna imkan verir. Yer üstü yangın hidrantları; Fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde, bina çevrelerinde, yangına hassas ormanlık arazilerde ve şehir yerleşim bölgelerinde, çabuk müdahalenin yanı sıra itfaiyenin su teminine de olanak sağlarlar.

DONA KARŞI OTOMATİK BOŞALTMA

Don olayı hidrantların zarar görmesine yol açabilir. Don olayı değerlendirilirken bölgelerin ortalama sıcaklıkları değil, en soğuk gün değerleri göz önüne alınır. Bu bakımdan, gerek hidrantların gömme derinlikleri gerekse yangın suyu devresinin izolasyonu bu bölge özelliklerine göre dizayn edilir. Dalgıç Yerüstü Yangın Hidrantları dona karşı otomatik çek valf sistemi ile korunmuştur. Çalışma durumunda sistem kapalı bulunmakta, hidrant vanası kapatıldığında ise sistem açılarak gövde içinde ki su otomatik olarak boşaltılmaktadır. Bu tür hidrantlara “Kuru tip yer üstü yangın hidrantı” denir.

AKIŞ YÖNÜNDE KAPATMA

Hidrant vanasının akış yönünde kapama yapmasının önemli avantajları vardır. Öncelikle bu şekilde kapama, sızdırmazlığı önemli ölçüde arttırır. Ayrıca hidranta dışarıdan. Gelebilecek darbelerde yangın suyu devrelerinde ve şehir şebekelerinde suyun ani boşalmasını önler. Diğer bir avantaj ise supabın akış yönüne karşı kapama yaptığı hidrantlar da görülen pompalama olayının, akış yönünde kapama ile birlikte supabın kanatçık şeklinde ki özel konstrüksiyonu türbülanssız lineer bir akış temin ederek yangına müdahale anında hortumun rahatça kullanılmasını sağlar.

YATAKLAŞMIŞ SUPAP

Dalgıç Yer üstü Yangın Hidrantlarının supapları vana açıldığında, supap alt gövdeye oturarak yataklanır. Bu durum çalışma anında oluşabilecek titreşimleri ortadan kaldırdığı için deformasyonu önleyerek hidrantın ömrünü uzatır.

KULLANIM ALANLARI

Şehir ve kasaba yangına direkt müdahale imkanının yanı sıra itfaiyenin su temininde, fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerde yangına müdahale için kullanılırlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yer üstü yangın hidrantları kullanım yeri ve özelliklerine bağlı olarak çeşitli çaplarda üretilirler. TS EN 14384 standardında belirlenmiş üç çap mevcuttur. Hidrantların su verme kapasitesi giriş ve çıkış çaplarına bağlı olarak değişir. Genel olarak iki çıkış mevcut olmakla beraber; itfaiye araçlarının çabuk su alabilmeleri için DN100 anma boyutunda ki hidrant da isteğe bağlı, DN150 anma boyutunda ki hidrantlar da ise mecburi olan 4” alt çıkış bulunur.

 • Tip : VYH 80 – 100
 • Ölçüler : DN80 – DN100
 • Basınç : PN16
 • Boyutlar : TS EN 14384’e göre
 • Çıkışlar : TS 12258’e göre rakor(*)
 • Bağlantı : PN16 TS ISO 7005’e uygun Flar
 • Flanşlı Dirsek : DIN 28538’e uygun

Yer Üstü Hidrantların Modelleri

 • Model No: 80023, 145cm, DN80
 • Model No: 80024, 175cm, DN80
 • Model No: 80025, 145cm, DN100
 • Model No: 80026, 175cm, DN100

Hidrantların Parça Tanımları ve Malzemeleri

 • Üst Parça / JL 1040 (GG-25 Demir Döküm)
 • Orta Parça / JL 1040 (GG-25 Demir Döküm)
 • Konik Orta Parça / JL 1040 (GG-25 Demir Döküm)
 • Alt Parça / JL 1040 (GG-25 Demir Döküm)
 • Disk Kapağı / Al
 • Somun / 5
 • Rondela / St
 • Açma-Kapama Diski / JL 1040 (GG-25 Demir Döküm)
 • Cıvata / 5.6
 • Üst Kapak / JL 1040 (GG-25 Demir Döküm)
 • Hareket Mili Yatağı / JL 1040 (GG-25 Demir Döküm)
 • Hareket Mili / Paslanmaz Çelik 1.4021
 • Hareket Somunu / Ms58
 • Rakor / Al
 • Rakor Kapağı / Al
 • Rakor Contası / EPDM
 • Rakor Zinciri / Galvanizli Çelik
 • Supap Bağlantı Borusu / St 42
 • Conta / EPDM
 • O Ring / Nitril Kauçuk
 • Çek Valf / MS 58
 • Cıvata / 5.6
 • O Ring / Nitril Kauçuk
 • Sit / Paslanmaz Çelik 1.4086
 • Supap Üst Parça / JL 1040 (GG-25 Demir Döküm)
 • Supap Contası / Shore 80 Silikon Kauçuk
 • Supap Alt Parça / JL 1049 (GGG40 Sfero Döküm)
 • Cıvata / Paslanmaz Çelik 1.4301
 • O Ring / Nitril Kauçuk
 • O Ring / Nitril Kauçuk
 • O Ring / Nitril Kauçuk
 • Pim / Ms58
 • Emniyet Rondelası / Paslanmaz Çelik 1.4301
 • Burç / Ms58

TEKNİK BİLGİLER

 • Yangın söndürme süreleri, “Tehlike sınıfı” ve “Yanıcılık” özelliklerine göre değişebilir. Bu konuda geçerli yangın yönetmelikleri göz önüne alınmalıdır. Bu yönetmeliklerde hidrant çaplarına bağlı olarak belirtilen debilere göre seçim yapılması tavsiye edilir.
 • Hidrant boyları (H3) tablodan da görüleceği gibi üç boyda imal edilmekte bunlar; Standart boy=2150 mm., Orta boy:1750 mm., Kısa boy=1435 mm.(±80) şeklinde olmaktadır. Bu üç ayrı boyda imalat yapılmasındaki amaç, hidrantların kullanıldığı yerlerin yöresel donma sıcaklıkları ile ilgilidir. Donma derinliğine bağlı olarak, daha soğuk bölgelerde kullanılan hidrantlar daha uzun, donma riski daha az olan bölgelerdeki hidrantlar ise daha kısa seçilebilir.

YERLEŞİM VE MONTAJ

 • Hidrantlar depo, fabrika, sınai tesis ve büyük yapılarda hortum boyları da göz önüne alınarak, tesiste ölü alan oluşturmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Hidrantlar arası mesafe uygulamada 40-50 m civarındadır. Şehirlerde ise bu mesafe söz konusu yerin imar şartnamelerine göre değişmekle beraber 150 m aralıkla olabilir.
 • Hidrant hortumlarının çalışma anında zarara uğramaması ve rahat su temini için, rakor ekseni ile zemin arasındaki mesafe 305 mm den az olmamalıdır.
 • Yangın anında ortaya çıkan sıcaklık ve duman nedeniyle söndürme çalışmalarının etkilenmemesi için hidrantlar uygun bir mesafede yerleştirilmelidir. Tesis ile hidrant arasındaki uzaklık 12 m. den az olmamalıdır.
 • Hidrant önlerine kapatma vanası konulabilir. Buna imkan olmadığı takdirde tesisatın ring şeklinde yapılması ve belli guruplar için kapama vanası konulması faydalıdır.
 • Hidrantlar, bakım ihtiyaçları ve boşaltma sistemi nedeniyle beton zemin içine yerleştirilmemeli, çakıl vb. bir malzeme ile dolgu yapılmalıdır.
 • Bilhassa yeni tesisatlar da borular basınçlı su veya hava ile temizlenmelidir. Hidrantların da belli ölçüde pislikten etkileneceği göz ardı edilmemeli ve tesisat su girişlerine pislik tutucu yerleştirilmelidir.